Stomatologia - krótki poradnik dla pacjentów

zyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stoma

Dodane: 25-04-2019 11:02
Stomatologia - krótki poradnik dla pacjentów Stomatologia Bytom

Impalntologia

Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia.

Implantoprotetyka stoma