Podziały działek i mapki, czyli robota dla geodety

j. Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem. W realiz

Podziały działek i mapki, czyli robota dla geodety geodezja legnica

Geoinformatyka - definicja z Wikipedii

Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej. Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem. W realiz